Frank Schaal - Bilder

Auswahl 2009

  

Frank Schaal Abschied am Fluss   Frank Schaal Innenwelten   Frank Schaal Innenwelten   Frank Schaal Innenwelten

Abschied am Fluss

 

Innenwelten I

 

Innenwelten II

 

Innenwelten III

  

Frank Schaal Männergeräte     Frank Schaal Männergeräte     Frank Schaal Männergeräte

Männergeräte I

 

Männergeräte II

 

Männergeräte III

 

Frank Schaal

    Frank Schaal     Frank Schaal

Spielzeug I

 

Spielzeug II

 

Spielzeug III

 

 

Frank Schaal     Frank Schaal     Frank Schaal     Frank Schaal

Träume im Winter vom Frühling I

 

Träume im Winter vom Frühling II

 

Träume im Winter vom Frühling III

 

Träume im Winter vom Frühling IV